tennguoidepnhat.net
Người thức trắng đêm vẽ tranh Bác Hồ
Ông Phan Thanh Tịnh và tác phẩm “Bác Hồ bên cửa biển Nhật Lệ chiều 16-6-1957” Chúng tôi tìm đến nhà ông Phan Thanh Tịnh ở Tiểu khu 5, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ấn …