tennguoidepnhat.net
Muốn thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ trích
Là người học trò, người cộng sự gần gũi và tin cậy, nhiều năm được sống và làm việc bên Bác Hồ, đồng chí Phạm Văn Đồng đã viết: “Xem một đôi bức ảnh Hồ Chủ tịch, có người nói mắt Người có hai con n…