tennguoidepnhat.net
Quyền của những người lính chiến – (7-5-1921)
“Những người lính chiến có quyền đối với chúng ta”, ông Clêmǎngxô, người cha của chiến thắng đã nói như vậy. “Những người lính chiến có quyền đối với chúng ta”, những người …