tennguoidepnhat.net
Hội Liên hiệp thuộc địa (1921)
Đồng bào thân mến, Nếu câu phương ngôn “Đoàn kết làm ra sức mạnh” không phải là một câu nói suông, Nếu đồng bào muốn giúp đỡ lẫn nhau, Nếu đồng bào muốn bênh vực cho quyền lợi của bản t…