tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Yi Chê Pao (20-9-1919)
Cuộc trao đổi giữa N.A.Q, Phan Vǎn Trường, 1 đại biểu Triều Tiên là Kim Tchong Wen và 1 phóng viên Mỹ tại nhà phóng viên: PV: Ông đến Pháp với mục đích gì? Đáp: Để đòi những quyền tự do mà chúng tô…