tennguoidepnhat.net
Thư gửi PH.Bi-u (8 – 1927)
Đồng chí thân mến, Nhờ đồng chí nói với nữ đồng chí thay chị Mácgô rằng, nếu tôi có thư từ gì xin gửi theo địa chỉ dưới đây: ái Quốc Krưm – Eppatôria Nhà an dưỡng Lênin. Xin chào tất cả Tháng…