tennguoidepnhat.net
Những tội ác kinh khủng của Đế quốc Pháp ở Đông Dương (28-9-1927)
Sau cuộc xâm chiếm của đế quốc Pháp, nhân dân các đảo Tân Êbrít 1 đã bị tiêu diệt bởi rượu, các bệnh hoa liễu và lao động khổ sai, những tai hoạ do nền vǎn minh đế quốc chủ nghĩa du nhập vào trong …