tennguoidepnhat.net
Lượng khách “về nguồn” tham quan Khu di tích Tân Trào tăng đột biến
Bà Hoàng Như Loan, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa và sinh thái quốc gia Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, lượng khách “v…