tennguoidepnhat.net
Thu dạ – Đêm thu
THU DẠ Môn tiền vệ sĩ chấp thương lập, Thiên thượng tàn vân bạng nguyệt phi; Mộc sắt tung hoành như thản khắc , Mân trùng tụ tán tự phi ky (cơ); Tâm hoài cố quốc thiên đường lộ , Mộng nhiễu tân sầu…