tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của phóng viên các báo về vấn đề đoàn kết
Hỏi: Thưa Cụ, 14 điều trong báo “Việt Nam” đǎng có đúng không? Trả lời: Đúng, nhưng phải thêm một điều nữa là đôi bên đã đồng ý với nhau chưa nên công bố, không hiểu sao báo Việt Nam lạ…