tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với phóng viên hãng A.F.P sau Hội nghị trù bị Đà Lạt
Một cách trung thực, thành thực và đôi khi tàn bạo, đại biểu của hai nước đã nói rõ lập trường của mình, đó là một phương pháp hay vì như vậy, bây giờ chúng ta hiểu nhau hơn trước. Về một vài điểm,…