tennguoidepnhat.net
“Luôn luôn tưởng nhớ đến thương binh, liệt sỹ”
Cho đến nay, hàng năm, ngày 27 tháng 7 được coi là “Ngày Thương binh – Liệt sỹ”. Đạo lý tôn thờ những người chết vì nước đã được tôn vinh ngay từ những ngày đầu nước nhà độc lập. Đầu tháng 11…