tennguoidepnhat.net
Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012)
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW ngày 8 tháng 7 năm 1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 hàng năm chính thức trở thành “Ng…