tennguoidepnhat.net
Thương binh, liệt sỹ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ
Trong thư gửi Ban Thường trực của Ban Tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc (ngày 27 tháng 7 năm 1947), Người viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ ti…