tennguoidepnhat.net
Một vài ý kiến về các Uỷ ban kiến thiết, động viên dân chúng, tǎng gia sản xuất, Uỷ ban tản cư
1. Các Uỷ ban đó tuy phâncông để có cơ quan chuyên môn phụ trách, nhưng cần phải hợp tác chặt chẽ, vì có quan hệ rất mật thiết với nhau. Ban này không thể làm việc rời ban kia. Và những nhân viên l…