tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi đầu nǎm mới (1947) (1-1-1947)
Hỡi toàn thể đồng bào Nam, Trung, Bắc! Hôm nay mồng 1 tháng Giêng nǎm 1947, tôi thay mặt Chính phủ chúc toàn thể đồng bào, và kiều bào ở hải ngoại, Chúc các bộ đội, tự vệ và dân quân, Chúc các em t…