tennguoidepnhat.net
Thư gửi Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Pháp (7-1-1947)
Kính gửi Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Pháp, Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi trịnh trọng tuyên bố cùng nước Pháp rằng: 1. Nhân dân Việt Nam không tranh đấu chống nước Pháp và nhân dâ…