tennguoidepnhat.net
Thơ gửi tặng báo Độc lập nhân mùa Xuân kháng chiến đầu tiên (8-1-1947)
Nǎm mới thế cho nǎm đã cũ. Báo “Độc lập” của Đảng Dân chủ 2 . Kêu gọi toàn thể dân Việt Nam, Đoàn kết và thắt chặt hàng ngũ, Kiên quyết kháng chiến đến kỳ cùng, Để giữ chủ quyền và lãnh…