tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi nhân ngày Tết Nguyên đán nǎm 1947 (8-1-1947)
Tết đã gần đến. Theo tục lệ thường, thì đồng bào từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến thôn quê, ai cũng sắm sửa ǎn Tết. Song Tết nǎm nay, phải là một Tết kháng chiến. Chiến sĩ ở tiền phương đang chịu đ…