tennguoidepnhat.net
Gửi ông Nêru, Phó chủ tịch Chính phủ ấn Độ (29-1-1947)
Trong ngày đáng ghi nhớ này là Ngày Độc lập của nước ấn Độ, chúng tôi xin chung sự hân hoan với dân tộc ấn Độ, và rất tin cậy vào sự thắng lợi của các dân tộc á châu trong cuộc tranh đấu cho tự do …