tennguoidepnhat.net
Trả lời thư chúc mừng của Hội nhi đồng công giáo khu Thượng Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Đông (10-5-1947)
Bác cảm ơn các cháu, Bác khuyên các cháu: – Biết giữ kỷ luật. – Siêng học, siêng làm. – Yêu Chúa, yêu nước. Bác hôn các cháu Ngày 10 tháng 5 nǎm 1947 HỒ CHÍ MINH Sách Những lời kê…