tennguoidepnhat.net
Lời cảm ơn đồng bào (21-3-1947)
Khắp mọi nơi, các đoàn thể, các bộ đội, các hội tôn giáo, các cháu thiếu nhi, đều có gửi thư hứa với tôi: – Kiên quyết ủng hộ trường kỳ kháng chiến, – Ra sức thực hành tǎng gia sản xuất…