tennguoidepnhat.net
Trả lời một nhà báo nước ngoài (22-6-1947)
Hỏi: Ngày nay thế giới rất chú ý đến vấn đề Việt Nam, chúng tôi xin Chủ tịch sẵn lòng cho chúng tôi biết ý kiến của Người về những vấn đề như sau: 1. Vì sao có người tin rằng Chính phủ Việt Nam là …