tennguoidepnhat.net
Những hình ảnh xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bầu cử
Chỉ 4 tháng sau ngày đất nước giành được độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủCộng hòa – năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền cách mạng đã quy…