tennguoidepnhat.net
Từ kỷ niệm tuổi thơ
Cho đến nay tôi còn nhớ như in lần đầu được gặp Bác Hồ. Cách mạng Tháng Tám thành công tôi mới là một cô bé 12 tuổi và đang học Trường nữ Trung học Trưng Vương. Đại biểu học sinh Trường Trung học …