tennguoidepnhat.net
Điện gửi ông Gimát, Toàn quyền Pakixtan (15-8-1947)
Nhân Ngày tuyên bố độc lập của nước Pakixtan, một ngày long trọng không riêng gì cho quý quốc, mà cho cả đại gia đình á châu chúng ta, thay mặt dân tộc Việt Nam và riêng tôi nữa, tôi trân trọng yêu…