tennguoidepnhat.net
Trả lời báo Vui sống (26-8-1947)
Hỏi: ý kiến của Chủ tịch về vấn đề y tế và riêng về quân y trong thời kỳ kháng chiến? Trả lời : Theo tôi biết, thì y tế và quân y đều cố gắng làm việc. Riêng về quân y, vì ở gần bộ đội và gần mặt t…