tennguoidepnhat.net
Thư gửi Quân đội Quốc gia Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ hai (2-9-1947)
Quân đội ta mới tổ chức, mới huấn luyện. Nhưng lòng yêu nước, đức dũng cảm, chí hy sinh, thì chẳng kém quân đội nào. Vì vậy, trong 2 nǎm kháng chiến cứu nước, từ Nam đến Bắc, quân đội ta đã nhiều p…