tennguoidepnhat.net
Thư gửi ông Nguyễn Khánh Toàn (20-8-1947)
Chú Lĩnh (1) Chú ốm đi ốm lại mãi. Mình lo cho sức khoẻ của chú. Phải gắng uống thuốc đi cho khỏi, hoặc nhờ thầy thuốc tiêm cho. Chớ để ốm mãi như vậy, chú đã yếu mà anh cũng lo. Thân ái và quyết t…