tennguoidepnhat.net
Trả lời nhà báo Mỹ S. Êli Mâysi (9-1947)(1)
1. Hỏi : Thưa Chủ tịch, vấn đề Việt Nam có nên coi như một vấn đề quốc tế không? hay chỉ nên coi như là một vấn đề Việt – Pháp trong khối Liên hiệp Pháp? Đáp : Cái đó còn tuỳ hoàn cảnh sau nà…