tennguoidepnhat.net
Thư gửi ông Giám đốc và toàn thể nam nữ giáo viên bình dân học vụ khu III (10-11-1947)
Ngày 10 tháng 11 nǎm 1947 Tôi rất vui lòng nhận được báo cáo rằng trong tháng vừa rồi toàn khu đã có: 2.030 làng hoạt động 7.768 lớp học 8.153 giáo viên 328.308 học trò 42 lớp huấn luyện cho giáo v…