tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào và tướng sĩ khu XII (19-12-1947)
Cùng đồng bào và các tướng sĩ, Trong nǎm kháng chiến toàn quốc, đồng bào và tướng sĩ Vệ quốc quân, dân quân du kích khu XII là một đội xung phong. Hy sinh cực khổ càng nhiều, thì đồng bào càng hǎng…