tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào và tướng sĩ khu II nhân kỷ niệm một nǎm toàn quốc kháng chiến (19-12-1947)
Trong một nǎm kháng chiến vừa qua, đồng bào khu II đã chịu nhiều gian nan cực khổ. Nhưng càng gian nan cực khổ, đồng bào ta càng đoàn kết, càng hǎng hái, càng tin tưởng vào sự thắng lợi cuối cùng c…