tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào công giáo nhân dịp lễ Nôen 1947 (24-12-1947)
Đồng bào thân mến, Nhân dịp Nôen, tôi gửi lời thân ái chúc toàn thể đồng bào công giáo được Chúa ban phúc. Gần 2000 nǎm về trước, Đức Chúa đã cho loài người quyền tự do và dạy loài người lòng bác á…