tennguoidepnhat.net
Thơ chúc Tết Mậu Tý (1948)
Nǎm Hợi đã đi qua, Nǎm Tý vừa bước tới. Gửi lời chúc đồng bào, Kháng chiến được thắng lợi; Toàn dân đại đoàn kết, Cả nước dốc một lòng; Thống nhất chắc chắn được, Độc lập quyết thành công. Xuân Mậu…