tennguoidepnhat.net
Thanh niên phải làm gì? (10-2-1948)
Thanh niên ta tuy đã có một đoàn thể của mình là Đoàn Thanh niên Việt Nam, nhưng vẫn có một số đông chưa tổ chức, chưa hoạt động – Vì sao thế? Theo sự nhận xét riêng của tôi, thì do những khu…