tennguoidepnhat.net
Lời nói chuyện trong buổi lễ bế mạc lớp bổ túc trung cấp (10-10-1947)
Hôm nay tôi không muốn làm diễn vǎn. Tôi chỉ hỏi các chú một vài câu. Ai trả lời được thì giơ tay lên. Mục đích của toàn dân và bộ đội trong giai đoạn này là gì? Một học viên đáp: – Thưa Cụ, …