tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi tướng sĩ Vệ quốc quân, dân quân du kích nhân cuộc vận động Luyện bộ đội lập chiến công (1947)
Cùng các cán bộ Vệ quốc quân, dân quân du kích, Bộ Tổng chỉ huy quân đội toàn quốc đã mở cuộc vận động Luyện bộ đội lập chiến công. Đó là một dịp cho anh em gắng sức, đua tài, xung phong diệt địch.…