tennguoidepnhat.net
Hình ảnh màu hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần 2)
Khi xem lại những bức hình về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dù được tô màu lại, mỗi người Việt Nam đều có cảm giác như Bác vẫn đang ở rất gần. Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được b…