tennguoidepnhat.net
Thư gửi lão du kích Đỗ Như Thìn làng Tuấn Kiệt, phủ Bình Giang (3-1948)
(Nhờ UBKCHC Hải Dương giao) Tôi đọc báo Dân quân khu III, thấy đồng chí đã 50 tuổi, mà rất hǎng hái tham gia du kích, có nhiều sáng kiến, và đã lập được khá chiến công. Tôi rất vui lòng khen ngợi đ…