tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị quân y (3-1948)
Nhân dịp này tôi gửi lời chào thân ái hỏi thǎm các đại biểu và nhờ các đại biểu chuyển lời hỏi thǎm tất cả các nhân viên nam nữ trong quân y. Từ ngày kháng chiến đến nay, quân y phát triển rất khá …