tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị chính trị viên (3-1948) (24)
Các đồng chí, Nhân dịp Hội nghị, tôi gửi lời thân ái chúc các đại biểu mạnh khoẻ. Sau đây là vài ý kiến của tôi đối với công tác của chính trị viên, để giúp anh em thảo luận: Tư cách của chính trị …