tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị cán bộ Đảng trong quân đội lần thứ tư (3-1948)
Sau chiến thắng Sông Lô Nhân dịp Hội nghị, tôi gửi lời thân ái chào các đồng chí. Sau đây là vài ý kiến tôi muốn nói cùng các đồng chí. 1. Kháng chiến đã dần dần chuyển sang giai đoạn mới. Công việ…