tennguoidepnhat.net
Tư cách người công an cách mệnh (3-1948)
Tháng 3 nǎm 1948 Gửi đồng chí Hoàng Mai (1) , Bác đã nhận được thư và báo cháu gửi tặng Bác. Bác thấy có sự cố gắng, đáng hoan nghênh. Nhưng báo theo cháu nói, từ 24 đến 32 trang thì dài quá. Cần l…