tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị dân quân toàn quốc (4-1948) (25)
Các vị đại biểu, Nhân dịp này, tôi gửi lời thân ái chúc các đại biểu mạnh khoẻ, và nhờ các đại biểu chuyển lời hỏi thǎm toàn thể dân quân du kích. Sau đây là vài ý kiến của tôi đối với dân quân du …