tennguoidepnhat.net
Thư gửi cụ Bùi Bằng Đoàn và dự thảo lời điếu cụ Nguyễn Vǎn Tố (5-1948)
Kính gửi cụ Bùi, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, Tôi muốn có một bài truy điệu cụ Tố. Nhưng nhờ người viết thì không biết nhờ ai. Tự viết lấy thì viết không được, vì xưa nay tôi chưa hề tập viết v…