tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi trong dịp 1.000 ngày kháng chiến (10-6-1948)
Hỡi đồng bào toàn quốc! Hỡi toàn thể tướng sĩ! Nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, tôi thay mặt Chính phủ kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các tử sĩ và đồng bào đã hy sinh vì nước, và gửi …