tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị kinh tế lần thứ hai (26-6-1948)
Nhân dịp Hội nghị kinh tế lần thứ hai, tôi gửi các đại biểu lời chào thân ái. Chúng ta kháng chiến về mọi mặt. Kinh tế là một mặt trận rất quan trọng. Chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Kinh …