tennguoidepnhat.net
Thư gửi báo Vệ quốc quân (7-1948)
– Báo “Vệ quốc quân” phải là người bạn thân thiết của mỗi một chiến sĩ Vệ quốc quân. Vì vậy cần phải đi sát với sự sinh hoạt và sự phát triển của Vệ quốc quân. – Mỗi một chi…