tennguoidepnhat.net
Thư gửi Ban chỉ huy đoàn nhạc binh (1948)
Gửi Ban chỉ huy đoàn nhạc binh, Dạy dỗ, dìu dắt các em nhỏ là nhiệm vụ của những người anh lớn tuổi. Đánh đập, sỉ nhục cấp dưới là quân đội của thời trước. Nay các chú là quân đội của cách mạng rồi…